HOTLINE 777 033 377 (Denně 9:00 - 21:00) - Bezplatná infolinka 800 880 888 Po-Pá 9:00 - 17:00 info@msc-net.cz

Přepojili jsme stávající vysílač na Palackého v Českém Brodě ze 100Mbit přívodu na 1000Mbit na naší páteřní optické trase.

Dosáhli jsme tím zvýšení přenosové kapacity s příjemnou obrovskou rezervou jak v tomto místě, tak v navazujících připojených lokalitách.

Toto zlepšení internetu zaznamenáte v českobrodských ulicích a lokalitách:

 • Palackého
 • Jugmannova
 • Suvorovova
 • Havlíčkova
 • Boženy Němcové
 • Tuchorazská
 • Rokycanova
 • Bezručova
 • Žitomířská
 • Žižkova
 • Lázeňská
 • Husovo Náměstí
 • Náměstí Arnošta z Pardubic
 • Jeronýmova
 • Roháčova
 • Na Cihelně

Optika je v současnosti nejspolehlivější a nejrychlejší technologie vůbec na trhu. A taky nejnáročnější na výstavbu jak kvalifikačně, tak finančně.

Optickou síť postupně budujeme od roku 2010, kdy jsme uložili do země a rozsvítili první vlákna. Zajímavostí na této činnosti je nepoměr mezi skutečně realizovanou pokládkou a zapojením a s tím spojeným administrativním procesem. Samotné uložení ochranných trubek trvá den či dva. Ovšem byrokracie, spojená s tímto úkonem často měsíce až rok. Z hlediska a dalších procesů zákona se totiž jedná o stavbu, podobně jako u domu. Tedy nejprve musí být vypracován koncept, potom projekt, vyžádány vyjádření k existenci sítí na zájmovém území, následně podání projektu na stavební úřad, vydání územního rozhodnutí, dokumentace skutečného provedení,  geodetické zaměření skutečného provedení, geometrický plán, při realizaci jak vytýčení ostatních sítí tak třeba i dopravní značení, zábor veřejného prostranství… Práce i materiál při výstavbě tras je obvykle menší položka v rozpočtu akce než samotné papírování okolo.