HOTLINE 777 033 377 (Denně 9:00 - 21:00) - Bezplatná infolinka 800 880 888 Po-Pá 9:00 - 17:00 info@msc-net.cz

Vadný pevný disk:

O pevném disku a možné poruše jsme již v předešlém článku informovali. Dnes si probereme detailněji jak zjistit vadný disk. V některých případech se projevuje vadný pevný disk tzv. “modrou smrtí“, neboli BSOD. Operační systém potom nenajede, nebo spadne a hlásí chybovou hlášku.

 

Nejčastější vady disků jsou:

 

  1. Vadné sektory
  2. Vadné hlavičky (čtecí zařízení)
  3. Vadná elektronika
  4. Vadné kabely

 

  1. Vadné sektory

Jak zjistíme vadné sektory?

Existuje mnoho utilit, nejlepší utilitou pro online monitoring je utilita Hard disk sentinel. Stačí si odpojit problémový disk a připojit k živému počítači a provést kontrolu pomocí programu.

pevný disk diagnostika hdd sentinel

hdd sentinel prověří pevný disk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HDD sentinel pracuje tak, že si načte tzv. S.M.A.R.T. paměť pevného disku.  Tuto paměť má každý pevný disk a ukládá si sám o sobe zdraví a informace o povrchu a stavu.

Může se stát, že máme vadné sektory ale nejsou ještě zapsané ve smart paměti. Pokud se zdá, že je počítač velice pomalý a nereaguje tak, jak by měl, je nutné zkontrolovat stav sektorů jeden po druhým určenou utilitou.

Na testy jednotlivého sektoru, dokonce i prodlevy ve čtení se hodí utilita zvaná HDD regenerátor .

Síla tohoto programu je v tom, že pokud máte třeba jen 2 vadné sektory, dokáže přemapovat a disk je nebude již používat.

Obvykle se tím prodlouží život o nějaký čas, ale pokud již jednou jsou na disku vadné sektory, je jisté, že se časem ukáží další.

 

pevný disk - regenerace a diagnostika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Vadné hlavičky

K poškození hlaviček disku může dojit hned několika způsoby. Stává se u externích disků, velice často otřesem, upadnutím dojde k poškození / utržení / zaseknutí hlaviček.

Může se porucha stát i přepětím. Tím se zničí předzesilovač hlav disku.

Klasický projev poškození hlaviček disku je, že po zapnutí počítače / externího disku disk klape / cvaká a není ani viditelný počítačem.

 

  1. Vadná elektronika pevného disku

V tomto případě se pevný disk tváří jako mrtvý. Není detekován BIOS systémem, ani v případě externího disku operačním systémem. Tento stav není tak závažný jako utržené hlavičky.

Disk by se dal dát do pořádku za předpokladu, že budeme mít k dispozici identickou elektroniku. V dalším kroku je nutné přendat EEPROM paměť, která nese informace o kalibraci hlaviček, respektive geometrii disku, a ta je pro každý disk unikátní.

 

  1. Vadné kabely

Dost často se stává, že je datový kabel „unaven“ a nepřenáší data tak, jak by měl.

Osobní zkušenost mám ještě z dob operačního systému Windows XP, kdy vadný kabel způsoboval nepředvídatelné chování systému, vyřešila výměna  problém se stabilitou, pády a nepředvídatelným chováním.

 

Závěrem bych však rád opět zmínil  důležitost zálohování dat, kterou jsme zmínili v předešlém článku/.

23.7.2016 Pavel Legéň