Rostoklaty/Limuzy

Provedeno posílení trasy do Rostoklat, instalace dvou nových vysílačů v Limuzech.