BEZPLATNÁ INFOLINKA 800 880 888

zřídili jsme nový přístupový bod přímo ve Vrátkově abychom mohli pokrýt celý spodní Vrátkov, který zatím nikdo nepokrývá.

internet Vrátkov – spuštěn vysílač

http://www.msc-net.cz