internet Poříčany vysílač wifi

Spustili jsme nový vysílač v Poříčanech na Vinici. Protože je obec členitá, bude třeba zprovoznit několik dalších a již si vytipováváme nejvhodnější místa. Internet Poříčany – zprovozněno.

http://www.msc-net.cz