Internet Chrást – nový vysílač AirMax/NV2

Internet Chrást : spustili jsme nový vysílač v rámci modernizace stávajícího vysílacího bodu. Umožnil zvýšení stability, navýšení rychlostí a dostatečné technologické rezervy pro provoz oblíbené online televize.