internet Velenka druhý vysílač

V rámci zahuštění sítě přístupových bodů jsme přidali další vysílač ve Velence. Z původního vysílače jsme nedokázali pokrýt část obce, tento nový vysílač situaci řeší. Internet Velenka – rozšíření pokrytí http://www.msc-net.cz