BEZPLATNÁ INFOLINKA 800 880 888

internet Vrátkov nový vysílač

zřídili jsme nový přístupový bod přímo ve Vrátkově abychom mohli pokrýt celý spodní Vrátkov, který zatím nikdo nepokrývá. internet Vrátkov – spuštěn vysílač http://www.msc-net.cz  

internet Krupá

Zahájili jsme šíření internetu v Krupé ze staré vodárenské věže. Výhled je vynikající, a na tento bod půjde připojit valná většina domů v obci. Internet Krupá – spuštěn vysílač http://www.msc-net.cz

internet Poříčany vysílač wifi

Spustili jsme nový vysílač v Poříčanech na Vinici. Protože je obec členitá, bude třeba zprovoznit několik dalších a již si vytipováváme nejvhodnější místa. Internet Poříčany – zprovozněno. http://www.msc-net.cz